Історична реконструкція

Річки відігравали виключно важливу роль в житті стародавнього населення Східної Європи. Вони слугували шляхами розселення та освоєння території, культурних та торгівельних контактів мешканцями різних регіонів. Основна маса вантажних перевезень, як і на сьогоднішній день, відбувалась водними шляхами. Саме річками відбувалось сполучення…
Археологічні парки (скансени) стали складовою частиною пропаганди археологічного надбання у багатьох європейських країнах. На такого парку туристи не тільки оглядають законсервовані давні об’єкти та їх сучасні моделі, але й мають змогу безпосередньо, своїми руками взяти участь у реконструкції стародавнього повсякдення. В Україні процес…
Річки та водні шляхи пересування були провідними для слов’ян. Тому дослідження спосіб будівництва водних транспортних засобів слов’янської доби дає нам можливість уявити світ Київської Русі, спосіб життя слов’ян. Історична реконструкція човнів дає широкі можливості для вивчення водних шляхів доби Київської Русі та пізнього середньовіччя…