Фронтир

Володимир Дмитрук. РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН І ПРИКОРДОННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Випуск 6. – Київ, 2012. — С. 91–100

2 роки ago Sukhomlyn 0
Володимир Дмитрук РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН І ПРИКОРДОННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ   Тема кордонів України, що набула із здобуттям незалежності політико-правового звучання, істотно збагатила предметні поля ба- гатьох галузей соціогуманітаристики – історії, географії, політології, соціології, культурології, етнології та ін. Міждисциплінарний простір для їх взаємодії у дослідженні кордонів і погранич забезпечує істо- рична регіоналістика – галузь Read More

Верменич Я. В. ПОГРАНИЧЧЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР // Регіональна історія України. Вип. 6. – К., 2012. – с. 67-90.

2 роки ago Sukhomlyn 0
Ярослава Верменич ПОГРАНИЧЧЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР  © Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Випуск 6. — С. 67–90 © Я. Верменич, 2012   Проблема погранич стара як світ і водночас нова як ще один, дещо несподіваний, продукт глобалізаційних процесів. Від часів Цезаря політики розуміли роль “випаленої землі” у зонах прикордоння для здобуття перемог Read More