Дослідження

“Професійних пошукачів” збільшилося

1 рік ago Taras 0
Знайомтеся, це Рома – “простой совєтскій чєловєк”. А ми, як завжди, кляті бандери, тому що не даємо таким як Рома красти. Рома любить починати свій день з металошукачем і лопатою. Причому робить це там, де кожен сантиметр землі дихає старовиною, оскільки мова йде про археологічну пам’ятку на Ігренському півострові. Люди там жили від часів мезоліту, Read More

Загадкова козацька ідентичність

1 рік ago Taras 0
Цими днями у славному місті на Дніпрі та Самарі триває візит американського дослідника, який вивчає сучасні рефлексії козацтва в умовах російсько-українського протистояння. Тож не дивно, що свій візит він почав із відвідування фортеці Стара Самарь, де відбулась зустріч з  тими, хто прагне цю ідентичність не забути: на фото директор КП “Етнографічні парки Дніпра” ДМР Дмитро Read More

Володимир Дмитрук. РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН І ПРИКОРДОННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ // Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Випуск 6. – Київ, 2012. — С. 91–100

2 роки ago Sukhomlyn 0
Володимир Дмитрук РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОН І ПРИКОРДОННЯ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ РЕГІОНАЛІСТИКИ   Тема кордонів України, що набула із здобуттям незалежності політико-правового звучання, істотно збагатила предметні поля ба- гатьох галузей соціогуманітаристики – історії, географії, політології, соціології, культурології, етнології та ін. Міждисциплінарний простір для їх взаємодії у дослідженні кордонів і погранич забезпечує істо- рична регіоналістика – галузь Read More

Верменич Я. В. ПОГРАНИЧЧЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР // Регіональна історія України. Вип. 6. – К., 2012. – с. 67-90.

2 роки ago Sukhomlyn 0
Ярослава Верменич ПОГРАНИЧЧЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ПРОСТОРОВИЙ ВИМІР  © Регіональна історія України. Збірник наукових статей. Випуск 6. — С. 67–90 © Я. Верменич, 2012   Проблема погранич стара як світ і водночас нова як ще один, дещо несподіваний, продукт глобалізаційних процесів. Від часів Цезаря політики розуміли роль “випаленої землі” у зонах прикордоння для здобуття перемог Read More

В. В. Бінкевич. Про краєзнавчі знахідки на Ігренському півострові, про місто Пересічень, та систему прийняття рішень.

2 роки ago Sukhomlyn 0
© В. В. Бінкевич, Г. Ф. Бінкевич, І. В. Усіченко Років 60 тому, коли воду можна було пити просто з річки, брати Євген та Володимир Бінкевичі, тоді студенти фізико-технічного факультету Дніпропетровського університету, багато часу проводили плаваючи човном по Дніпру, Самарі, Сурі. Риба не ловилась, та й ловити її  вони не вміли. Переконавшись у цьому в Read More

Диверсійний рейд Шехбаз Гірея на Присамар’я 1769 р.

2 роки ago Sukhomlyn 0
© В. В. Грибовський В історіографії устійнився погляд на військову історію Кримського ханства як одноманітний плин набігів – заходів з виразно грабіжницькою мотивацією, чинених від початку ХVI ст. і до російсько-турецької війни 1768–1774 рр. Похід Крим Гирей-хана на Єлизаветинську провінцію в січні–лютому 1769 р. традиційно вважають за «останній татарський набіг» на територіальні володіння Російської імперії. Втім навіть побіжний розгляд Read More

КЛАД КРЕМНЕВЫХ ОРУДИЙ ИЗ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

2 роки ago Sukhomlyn 0
© И. Ф. КОВАЛЕВА Археологические исследования поздненеолитических стоянок Порожистого Днепра неоднократно обнаруживали присутствие на них кремневых орудий, отличных как по материалу, так и по технике от обычных микролитических форм Надпорожья. Но редкость находок, с одной стороны, и отсутствие кладов кремневых орудий, содержащих импортный материал‚ с другой, был и причиной малой изученности обменных связей населения порожистой Read More

Самарь і Надпоріжжя у структурі Степового Кордону Європи. XVІ-перша половина XVII ст.

2 роки ago Sukhomlyn 0
 В історіографії уже давно немає сумнівів в непересічній значущості ролі Степового Кордону Європи в українській, та й усій східноєвропейській історії. Величезний степовий та лісостеповий простір від Дунаю до Каспійського моря  став зоною затятого протистояння й водночас тісної взаємодії між суспільствами локалізованими по обидва його боки, зоною, куди періодично накочувалися нові й нові кочівники з Азії. Read More

Фортеці Нижнього Придніпров’я і поселення на р. Самара в середині XVI ст.

2 роки ago Sukhomlyn 0
Протягом XVI ст. нижнє Придніпров’я і вся степова зона від р. Дніпра до Дністра були ареною виснажливої боротьби між татарами і турками, з одного боку, і українським населенням прикордоння, з іншого. Наприкінці XV ст. турки приєднали до Османської імперії Північне Причорномор’я. У васальну залежність від султана, поряд з Кримським ханством, потрапило і Молдавське господарство. Безпосередньо Read More

НОВА ЗНАХІДКА ЗОЛОТООРДИНСЬКОГО ДЗЕРКАЛА НА ТЕРИТОРІЇ САМАРІ–НОВОБОГОРОДИЦЬКОЇ ФОРТЕЦІ

2 роки ago Sukhomlyn 0
Археологічні дослідження Самарі – Богородицькой (Новобогородицької) фортеці, що були розпочаті у 2001 р. експедицією  ДНУ ім. Олеся Гончара та проводилися більше 10 років поспіль під керівництвом проф. І. Ф. Ковальової, дали унікальній за історичним значенням та станом збереженості пам’ятці друге життя.Отримані в результаті робіт матеріали не лише підтверджують достовірність письмових джерел, але й свідчать про Read More